Platby

Stravné

přesnídávka + nápoj oběd  + nápoj svačina  + nápoj celkem
děti 3 – 6 let 11 Kč  24 Kč 9 Kč 44 Kč
děti 7 let 11 Kč  26 Kč 9 Kč 46 Kč

Školné

základní školné 405 Kč
děti s omezenou docházkou 270 Kč
předškoláci 0 Kč
děti s odkladem 0 Kč